Услугите който предлага нашия екип са:

  • Портретна фотография
  • Linkedin фотография (фотография за кандидатстване за работа)
  • Студийна фотография,
  • Продуктова фотография.
  • Фотография за бременни.